Pravila i uvjeti korištenja

 

Članak 1. Osnovni podaci

Za vrijeme korištenja ovih stranica primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. TražimSmještaj zadržava pravo promjene Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave.

Članak 2. Podaci koje dajete

Korištenjem stranica TrazimSmjestaj.com dužni ste osigurati istinitost i točnost podataka koje dajete. Informacije koje ste dali, neće biti dostupne gostima. Gosti će vas moći kontaktirati isključivo preko online obrazaca. Vaša lozinka je kriptirana i nikako nije dostupna našim administratorima, kao ni bilo kome drugom.

Članak 3. Zaštita podataka i autorskih prava

Oglašivač pristaje da na njegovu e-mail adresu stižu obavijesti vezane uz oglas i oglašavanje (rezervacije, upiti, utisci gostiju) te administrativne poruke vezane uz račun i produženje pred istek istog. Obvezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Podaci su strogo čuvani i daju se na uvid samo našim djelatnicima. Svi djelatnici TrazimSmjestaj.com-a su odgovorni za poštivanje pravila zaštite privatnosti. Podaci na stranici TrazimSmjestaj.com su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao što su kopiranje ili prijepis bez odobrenja, postupate protivno zakonu. TrazimSmjestaj.com se izuzimaju od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača.

Članak 4. Isključenje korisnika

TrazimSmjestaj.com zadržava pravo isključivanja korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, zlouporabljuje objavljene podatke, objavljuje oglase nevezane uz namjenu ove stranice ili na bilo koji način neovlašteno koristi TrazimSmjestaj.com. Otvaranje istog oglasa vise puta, podliježe brisanju istog tj. novog oglasa. Stari oglas je uvijek popularniji od novog te otvaranjem istog oglasa nanovo nećete postiči ništa. Ako to ne ucini sam oglašivač mi cemo izbrisati oglas bez predhodne najave.

Članak 5. Jamstva i odgovornosti

TrazimSmjestaj.com ne jamči:

  • ispravnost i točnost osobnih podataka oglašivača
  • da će stranice funkcionirati bez prekida u svakom mogućem trenutku
  • točnost i istinitost oglasa
  • da na stranicama neće biti pogrešaka
  • da će treća strana legalno koristiti stranice TrazimSmjestaj.com cijelo vrijeme.

TrazimSmjestaj.com se do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti izuzima od bilo kakve štete koja može nastati izravno ili posredno zbog:

  • informacija na stranicama TrazimSmjestaj.com
  • korištenja stranica TrazimSmjestaj.com
  • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranica TrazimSmjestaj.com

Članak 6. Plaćanje / suradnja

TrazimSmjestaj.com za sada kupcima nudi mogućnost plaćanja putem online PayPal-a sistema plaćanja te putem Virmana , uplatom putem opce uplatnice i internet bankarstva. Ovim načinima plaćanja se mogu platiti bilo koja uslugu na portalu TrazimSmjestaj.com te na svim ostalim domenama. Usluge oglašavanje se plaćaju unaprijed. Tek nakon vaše uplate oglasi će vam biti aktivirani kao i sve naše ostale usluge. Nakon isteka plaćenog termina niste vezani za nastavak suradnje sa nama. Pred istek računa dobit ćete automatski predračun te ako ga ne uplatite u roku vaši oglasi zajedno sa računom bit će uklonjeni sa naših stranica. Uklonjeni oglasi kao i računi nekon brisanja se više ne mogu povratit.

Članak 7. GDPR - Zaštita privatnosti i korištenje osobnih podataka

Vaša privatnost nam je važna i nikada ne zloupotrebljavamo podatke koje ste dobrovoljno ostavili na Stranici. Vlasnik Stranice se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost na Stranici, u onoj mjeri u kojoj to dopušta priroda naših odnosa i poslovanja.

Oglašivači i Korisnici usluga Stranice pristaju da Vlasnik Stranice prikupi osobne podatke:
1. Ime i Prezime
2. Adresa
3. Telefonski broj
4. E-mail adresa
5. OIB

Ostali podaci:
1. Fotografije profila
2. Fotografije smještajnog objekta
3. Dodatne informacije profila (spol, znanje jezika, druge vještine)
4. Dodatne informacije o uslugama i proizvodima

Prema Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 6/11), članak 7. stavak (2) "Naručitelj oglasa je dužan prilikom naručivanja oglasa navesti podatke o svojem identitetu: tvrtku i sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili ime i prezime naručitelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište".

Sukladno stavku (3) istoga Zakona koji kaže: "Zabranjeno je objavljivati oglase ako naručitelj oglasa ne dostavi podatke iz stavka 2. ovoga članka", Vlasnik Stranice je dužan prikupiti navedene podatke, a iste će pohranjivati i obrađivati u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.) kako slijedi:

Osobni podaci su neophodni kako bi Oglašivaču i Korisniku omogućili korištenje usluga Stranice te ćemo iste pohraniti i koristiti u promotivne svrhe usluga i proizvoda Oglašivača. Osim oglašavanja, osobne podatke ćemo koristiti u svrhu obrade knjigovodstvene dokumentacije prema propisima iz Zakona o računovodstvu, Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit te ostalih pravnih propisa koji uređuju poslovanje pravnih subjekata. Prilikom plaćanja usluga Vlasnika Stranice, kontrolor podataka o plaćanjima zahtijeva određene financijske podatke (kao što su bankovni račun ili podaci o kreditnoj kartici) kako bi obradili plaćanja i bili u skladu s važećim zakonom. Takvi podaci će se koristiti isključivo u navedenu svrhu.
Osobni podaci mogu biti dostavljeni nadležnim inspektorima središnjih tijela državne uprave (Članak 8. Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 6/11)). Osobne podatke Oglašivača ćemo tako dostaviti isključivo na službeni zahtjev nadležnih tijela za što nije potreban pristanak Oglašivača, sukladno stavku (4), članak 7. istoga Zakona: "Organizacija za oglašavanja obvezna je tijelima iz članka 8. ovoga Zakona na njihov zahtjev dati na uvid podatke o naručitelju oglasa propisane stavkom 2. ovoga članka."
E-mail adresa Oglašivača i Korisnika se može koristiti u svrhu informiranja o uslugama, promotivnim akcijama, izmjenama Opći uvjeti oglašavanja na mrežnim stranicama Apartmanija.hr i drugih pravila poslovanja Stranice. Oglašivač i Korisnik u svakom trenutku može zatražiti obustavu dotoka informacija o uslugama i promotivnim akcijama Stranice.
Osim osobnih podataka, Oglašivač može u svrhu što bolje prezentacije svojih usluga na Stranici pružiti dodatne informacije poput osobnih interesa, spola, vještina (jezika kojima se služi) ili dodataka svojoj ponudi. Oglašivač pristaje da su te informacije javne i vidljive svima, a Vlasnik Stranice ih nema pravo kopirati, obrađivati niti pohranjivati.
Osim navedenih podataka, Oglašivač i Korisnik mogu na neki drugi način pružiti informacije prilikom popunjavanja obrazaca, provođenja pretraživanja, ažuriranja, odgovaranja na ankete, sudjelovanja u promocijama ili korištenja posebnih ponuda Stranice. Tako prikupljene informacije su anonimne, a Vlasnik Stranice se obvezuje da će ih koristiti isključivo u tu svrhu i da ih neće proslijediti trećim stranama.
Oglašivač može komentirati objave na forumima Stranice. Tako prikupljene informacije su javne i vidljive svima, a za vjerodostojnost i daljnju upotrebu pruženih informacija, Oglašivač odgovara sam.
Komentari Korisnika (ocjene, recenzije) usluga Oglašivača će biti objavljeni na Stranici, a za što nije potrebna privola Oglašivača. Vlasnik Stranice ne kontrolira i ne odgovara za informacije pružene od strane Korisnika, a koje bi mogle uključivati informacije o Oglašivaču. Bilo kakav zahtjev prema informacijama o otkrivanju osobnih podataka, Oglašivač treba uputiti Korisniku. U slučaju pritužbe Oglašivača na neistinitost i zahtjeva za brisanje komentara Korisnika, Vlasnik Stranice može od Oglašivača i Korisnika zatražiti dodatne informacije, koje će upotrijebiti isključivo u svrhu utvrđivanja opravdanosti zahtjeva za brisanje komentara Korisnika.
Osobne podatke koje nam proslijedite korištenjem Stranice, odnosno interaktivnim formama za prikupljanje podataka koje se nalaze na ovim Stranicama (privatni upit, logiranje i sl.), koristit ćemo isključivo u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.).

U svakom trenutku možete zatražiti uvid o načinu čuvanja, korištenja i distribucije Vaših osobnih podataka od Vlasnika Stranice, a rok za dostavu traženoga je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev možete uputiti u pisanom obliku ili putem elektroničke pošte.

U svakom trenutku možete zatražiti izmjenu ili potpuno brisanje svih svojih osobnih i drugih podataka.

Vaši prikupljeni osobni podaci neće biti korišteni ni u kakve svrhe osim onih za koji su prethodno navedeni. Njima se neće postupati na neprimjeren način, neće biti predmetom tajne obrade, neće biti prodani trećoj strani, a njihova eventualna distribucija prema osobama koje nisu ovlaštene raspolagati njima može biti omogućena isključivo uz pisanu suglasnost Oglašivača i Korisnika.

Vaši osobni podaci su zabilježeni u pisanoj formi i u elektroničkom obliku i čuvaju se u prostorijama Vlasnika Stranice. Prikupljenim podacima, pristup ima Vlasnik Stranice, administrator Stranice i računovođa Stranice. Svim ostalim osobama, uvid u Vaše osobne podatke nije omogućen. Rok za čuvanje poslovne dokumentacije s Vašim osobnim podacima je 11 godina. Po isteku toga roka, Vaši osobni podaci bit će uništeni.

Ostalu komunikaciju ili materijale koje nam pošaljete, kao što su pohvale, komentari, prijedlozi i sl. nećemo tretirati kao povjerljive i kao one s kojima se ne može slobodno raspolagati.

 

Ovi uvjeti i sadržaj ove stranice podliježu autorskom pravu te se podjednako odnose na sve nase dolenavedene domene.

Turisticka agencija BUDIN d.o.o.
Joze Vlahovica 4, 51000 RIjeka
OIB: 54039332276
www.budin.hr